שאלות נפוצות » תמונות וקבצי וידאו


איך להסיר את התמונות מכרטיס?

הגרסה המלאה של האתר:

על מנת להסיר תמונה מכרטיסך בגרסה המלאה, נא להיכנס לתיקיה "תמונות / וידאו שלי", לעמוד עם העכבר על התמונה (לא ללחוץ, אלא רק לעמוד על התמונה), אז יופיע "X" בפינה השמאלית העליונה של התמונה - עליו יש ללחוץ עם העכבר:


הגרסה הניידת (דפדפן):

על מנת להסיר תמונה מכרטיסך בגרסה הניידת, נא להיכנס לתיקיה "תמונות שלי" ולחצו על "X" אדום בפינה השמאלית העליונה של התמונה:


אפליקציה:


על מנת להסיר תמונה כרטיסך באפליקציה, עליך ללחוץ על סימן של שלושת הקווים בפינה העליונה, לבחור ב - "התמונות שלי" --> ללחוץ על "לשנות" (בפינה שמאלית העליונה) ללחוץ על סימן ה-X שיופיע על התמונה: